act legal covers all major European business centres.
Budapest • Amsterdam • Bratislava • Brussels • Frankfurt • Madrid • Paris • Prague • Vienna • Warsaw


Meet us at www.actlegal.com

Üdvözöljük irodánkban

Ügyvédek vagyunk, akik 2010-ben azért fogtunk össze, hogy egyesítve bocsáthassuk ügyfeleink rendelkezésére szaktudásunkat és szakmai tapasztalatainkat. Szolgáltatásaink színvonalának záloga az a sokéves szakmai tapasztalat, amelyet neves magyar és nemzetközi ügyvédi irodákban szereztünk. Magunkkal szemben éppen ezért mindig a legszigorúbb szakmai elvárásokat támasztjuk. Széles szakmai hátterünk megkülönböztet bennünket más ügyvédi irodáktól, teljes mértékben felkészítve bennünket arra, hogy messzemenően megfeleljünk ügyfeleink legkülönbözőbb egyéni igényeinek is és így mindig személyre szabott szolgáltatást nyújthassunk. Magyar, angol és német nyelven dolgozunk.

act logo
Nemzetközi jelenlétünk


Ügyvédi irodánk tagja az act legal hálózatnak, amely 10 vezető európai ügyvédi iroda új és innovatív összefogása alapján született. Több mint 300 jogász, adótanácsadó és üzleti szakember segítségével az act legal hatékony és minőségi, egyablakos jogi szolgáltatást tud nyújtani Európa számos országában.

Az act legal a gazdasági élet számára a tanácsadás kiemelt kombinációját ajánlja: a vezető partnerek által felügyelt helyi ügyvédi irodák szolgáltatását a jelentős nemzetközi tapasztalaton nyugvó és magas szintű tanácsadást, méltányos feltételek mellett.

Töltse le M&A kézikönyvünket
Csapatunk tagjai
Szakterületeink

Társasági jog és M&A

Ügyfeleink legkülönfélébb – a mindennapi élethez hozzátartozó polgári jogi szerződésektől egészen az összetett nemzetközi M&A tranzakciókig terjedő – jogügyleteinek lebonyolításánál a legnagyobb gondossággal működünk közre. Ehhez kapcsolódóan nagy tapasztalattal rendelkezünk a jogi átvilágítások (due dillgence) terén is. részletek

Munkajog és compliance

Rendszeresen működünk közre vállalati ügyfeleink munkaszerződéseinek, belső szabályzatainak és kollektív munkaügyi kapcsolatainak kialakításában, valamint a munkaviszonyok fokozott körültekintést igénylő megszüntetésénél is. Munkaügyi jogvitában hagyományosan vállalati ügyfeleink jogi képviseletét látjuk el, de nem riadunk vissza a munkavállalói oldal képviseletétől sem. részletek

IT és szoftverjog

Kiterjedt tapasztalattal rendelkezünk az IT- és szoftverjog területén. Ügyfeleink gyakran keresnek meg bennünket, hogy segítsük őket különböző, az iparághoz kapcsolódó szerződéseik (például szoftverfejlesztési és -támogatási, licensz-, valamint jogátruházási szerződések) elkészítésével, véleményezésével, továbbá tervezett vagy már megvalósult (internetes) üzleti modelljeik jogi megfelelőségi szempontú vizsgálatával, szükség szerint tanácsadással. részletek

Versenyjog

Megbízóink versenyjogi ügyeikkel is bizalommal fordulhatnak hozzánk, hiszen ügyvédeink a fogyasztóvédelmi esetektől kezdve az összefonódások engedélyezéséig széleskörű versenyjogi tapasztalatokkal rendelkeznek. részletek

Adatvédelem és GDPR

Az Európai Unió általános adatvédelmi rendeletének (GDPR) hatályba lépése, és tagállami implementációja óta egyre kiemeltebb figyelmet kap az adatvédelem területe, amellyel kapcsolatos kérdésekben irodánk rendszeresen nyújt jogi tanácsot, illetve kínál a gyakorlatban alkalmazható megoldásokat. részletek

Ingatlanjog

Ügyvédi irodánk készséggel vállalja ingatlanok tulajdonjogának átruházásával, használatával kapcsolatos szerződések, telekalakítási megállapodások, társasházi iratok, valamint az azokhoz kapcsolódó okiratok szerkesztését, véleményezését. részletek

Peres eljárások és vitarendezés

Ügyvédeink rendszeresen látják el ügyfeleink képviseletét peres és nemperes eljárásokban, továbbá más vitarendezési fórumok előtt és közigazgatási eljárások során. Vagyonjogi viták esetében segítséget nyújtunk követelések behajtása, kártérítési ügyek, felszámolási, végrehajtási eljárások során, de más természetű polgári és kereskedelmi jogi, illetve munkaügyi viták rendezésében is jelentős tapasztalattal rendelkezünk. részletek

Reklám- és médiajog

Irodánk portfóliójának egyik legspeciálisabb területe a reklám- és médiajogi tanácsadás. E körben olyan háttértámogatást biztosítunk a médiapiac szereplői részére, amely lehetővé teszi számukra, hogy az általuk kínált szolgáltatásokat valamennyi, a tevékenységi körükre irányadó jogszabályi előírás betartásával értékesíthessék – legyen szó generálisan érvényes vagy akár speciális, ágazati szabályokról. részletek

Szellemi alkotások joga

A szellemi alkotások a vállalkozások mindennapjainak a részei, legyenek azok szlogenek, grafikai elemek vagy más megoldások. Otthonosan mozgunk a találmányok, a védjegyek, a szabadalmak és a know-how-k kezelésében, magyarországi, EU szintű vagy nemzetközi levédetésében, segítséget nyújtunk abban, hogy szellemi alkotásai mindig a legnagyobb biztonságban legyenek. Mindemellett rendszeresen közreműködünk az egyes szellemi alkotások felhasználását, illetve hasznosítását érintő megállapodások megszerkesztésében. részletek

Szakmai blogunk
Mit kell tudni a kelet-közép-európai ingatlanpiacról?  - Bán-Karika ügyvédi blog
02
december
Mit kell tudni a kelet-közép-európai ingatlanpiacról?

What’s up CEE? Olvassa el a BNP Paribas és az act legal közös kiadványát

tovább
Lehetek egyéni vállalkozó, ha van már cégem?  - Bán-Karika ügyvédi blog
22
november
Lehetek egyéni vállalkozó, ha van már cégem?

Magyarországon jelenleg több, mint félmillió egyéni vállalkozót tart nyilván a KSH, vagyis jól látható, hogy rengeteg ember ilyen formában végez gazdasági tevékenységet.

tovább
Ügyvédi irodánk a Wolters Kluwer Jogászdíj döntőjében  - Bán-Karika ügyvédi blog
15
november
Ügyvédi irodánk a Wolters Kluwer Jogászdíj döntőjében

A Wolters Kluwer Idén negyedik alkalommal hirdette meg pályázatát, amelynek célja, hogy elismerjék a hazai jogász szakma kiemelkedő teljesítményt nyújtó szereplőit.

tovább
További bejegyzések »
Megjelenések
További megjelenések »

1117 Budapest, Alíz u. 1.
Office Garden A épület 5. emelet


1117 Budapest, Alíz u. 1.
Office Garden A épület 5. emelet

Laworld Opten