25 %-ban maximalizálta a Kormány a késedelmi kamatot

 

Az ukrajnai háborúra figyelemmel elrendelt veszélyhelyzet idejére 25 %-ban maximalizálta a Kormány az érvényesíthető késedelmi kamat mértékét.

A 2022. november 10. napján megjelent 454/2022. (XI. 9.) számú kormányrendelet szerint a késedelmi kamatkövetelés legfeljebb évi huszonöt százalékos mértékben érvényesíthető, ezt meghaladó részében pedig úgy kell tekinteni, mintha azt ki sem kötötték volna.

Fontos kiemelni, hogy a fenti rendelkezést nem csak a hatályba lépést követően megkötött, hanem a hatálybalépés napján, azaz 2022. november 11. napján már megkötött szerződésekből eredő kamatkövetelésekre is alkalmazni kell. Tehát ha a szerződő felek megállapodásukban 25 %-ot meghaladó késedelmi kamatot kötöttek ki, a 25 %-ot meghaladó részt a veszélyhelyzet ideje alatt nem, csak annak megszűnését követően, az általános elévülési időn belül érvényesíthetik.

A Kormány 2022. november 28. napján kelt rendeletével döntött a veszélyhelyzet jövő nyárig történő meghosszabbításáról, ezért - a szabályok alkalmazási idejének meghosszabbítása függvényében - érdemes lehet a kamatkövetelések érvényesítését az ezt követő időszakra időzíteni.

1117 Budapest, Alíz u. 1.
Office Garden A épület 5. emelet