act legal covers all major European business centres.
Budapest • Amsterdam • Bratislava • Brussels • Frankfurt • Madrid • Paris • Prague • Vienna • Warsaw


Meet us at www.actlegal.com

A nemzeti, illetve nemzetközi szállítmányozás, fuvarozás speciális munkajogi szabályai

Az árufuvarozással foglalkozó társaságokra, illetve vállalkozókra nézve rengeteg, az általános munkajogi szabályokhoz képest speciális – nemzetközi, uniós, illetve nemzeti – jogszabályi előírás, szabály alkalmazandó, amelyek maradéktalan betartása rendkívül nagy odafigyelést és körültekintést igényel.

 

A jogi háttér

A nemzetközi fuvarozásban a közutak biztonságának fokozását és a munkakörülmények javítását az AETR nemzetközi megállapodás szavatolja a vezetési és pihenőidő kötelező hosszának, egymáshoz való arányának szabályozásával. Az 561/2006/EK uniós rendelet pedig a belföldön végzett szolgáltatásokra nézve is kötelezővé teszi a vezetési- és pihenőidőre vonatkozó előírások betartását. Mind az AETR egyezmény, mind pedig az 561/2006/EK rendelet csak a vezetési és pihenőidő szabályozására tér ki, amely azonban nem azonos a munkaidővel. A teljes munkaidő szabályozásával a 2002/15/EK irányelv foglalkozik. Fontos kiemelni továbbá a fuvarozási, szállítmányozási tevékenységre irányadó fenti előírások betartásának ellenőrzésére kialakított rendszert is, amelyet a 2006/22/EK irányelv szabályoz.


Az ellenőrző rendszer a tagállamokban

Az irányelv értelmében a tagállamok ellenőrző rendszert kötelesek kialakítani, amely biztosítja a közutakon és a telephelyeken történő rendszeres ellenőrzést: a vezetők munkanapjainak legalább 2 %-át ellenőrizni kell, amelyből a vizsgált munkanapok legalább 30 %-át a közúton és legalább 50 %-át a vállalkozások telephelyein kell foganatosítani


A fuvarozásra vonatkozó különleges munkavégezés esetei

A fuvarozás, szállítmányozás jellegéből adódóan gyakran előfordul éjszakai munkavégzés, rendkívüli munkavégzés, vasárnapi munkavégzés illetve készenlét, amely időszakokra a hatályos szabályozás szerint bérpótlék jár. A gyakorlat ugyanakkor azt mutatja - és a hatályos jogi szabályozás is lehetővé teszi -, hogy a munkáltatók szívesebben határoznak meg olyan alapbért, amely az említett munkavégzési formák ellentételezését is magában foglalja. Az uniós szintű szabályozás a vállalkozásokat teszi felelőssé a munkavállalóinak, alvállalkozóinak juttatott jutalom, bérpótlék tekintetében, ugyanis kimondja, hogy a kifizetés nem veszélyeztetheti a közlekedés biztonságát és/vagy nem ösztönözhet a rendelet megsértésére (ld. vezetési- és pihenőidő).

Tapasztalataink szerint a fenti uniós, illetve nemzetközi speciális munkajogi minimumkövetelmények betartása – maximum napi kilenc óra vezetési idő (kivételesen tíz óra), négy és fél óra vezetési időt követő munkaközi szünet tartása, heti pihenőidő kötelező betartása – legalább annyira fontos a szállítmányozással, fuvarozással foglalkozó vállalkozások számára, mint a szolgáltatás megfelelő teljesítése. A maximális munkaidőre, a munkaidő-beosztásra, a napi, illetve heti pihenőidő betartására, a bérpótlék, illetve jutalom kifizetésének korlátozására előírt követelmények végső soron azt a célt szolgálják, hogy a vállalkozások minél sikeresebben és biztonságosabban tudják teljesíteni megrendeléseiket.

 

Legyen szabályszerű a fuvarozás

Az árufuvarozó társaságok elemi érdeke tehát, hogy munkavállalóikkal, alvállalkozóikkal olyan munka-, illetve megbízási szerződéseket (beleértve a munkaköri leírást, munkáltatói tájékoztatót is) kössenek, amelyek a fenti jogszabályokkal maximálisan összhangban állnak. Irodánk készséggel áll rendelkezésére a fenti szabályokban meghatározott kritériumoknak megfelelő munkajogi dokumentumok átvizsgálása, esetleges módosítása, illetve amennyiben szükséges, új, egységes minták elkészítése, illetve folyamatos jogi tanácsadás nyújtásában.


A Bán és Karika Ügyvédi Társulás több mint egy évtizede magas színvonalon nyújt jogi szolgáltatásokat a gazdasági élet szereplőinek, beleértve a nemzeti, illetve a nemzetközi szállítmányozás, fuvarozás speciális munkakörülményeire vonatkozó tanácsadást is. Irodánk célja, hogy minél kiterjedtebb ügyfélkör számára adjon megfelelő, szakszerű és gyors jogi megoldást a nemzeti, illetve nemzetközi szállítmányozást, fuvarozást érintő szociális munkajogi szempontok érvényesítése, érvényesülése kapcsán.

 

 

 

1117 Budapest, Alíz u. 1.
Office Garden B. ép. 3. em.

Laworld Opten HVCA