act legal covers all major European business centres.
Budapest • Amsterdam • Bratislava • Brussels • Frankfurt • Madrid • Paris • Prague • Vienna • Warsaw


Meet us at www.actlegal.com

act legal | Bán és Karika Ügyvédi Társulás Adatvédelmi tájékoztatója

 

Tekintettel arra, hogy a rohamosan terjedő koronavírust az Egészségügyi Világszervezet (WHO) világjárvánnyá nyilvánította, az embereket egyre nagyobb számban érintik a kormányzati, munkáltatói és számos más döntések. Az előállt új helyzethez való igazodás érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) 2020. március 10-én kiadott egy tájékoztatót a koronavírus járvány miatt előállott, adatkezeléssel összefüggő kérdések kezelésére. A NAIH-hoz érkező megkeresések jelentős része a vírus terjedésének korlátozásáért tehető intézkedésekhez kapcsolódott, a hatályos adatvédelmi előírásokra figyelemmel. Ennek elősegítése érdekében a hatóság létrehozott a munkáltatói intézkedésekre vonatkozóan egy keretrendszert.

Az alábbiakban igyekszünk röviden összegezni a NAIH által megfogalmazott, megengedett intézkedéseket és előírásokat, amelyek egyaránt kiterjednek a köz-és magánszférára:

 

  • A munkáltató az egészséget nem veszélyeztető, biztonságos munkavégzés feltételeinek megteremtésére vonatkozó kötelezettségéből adódóan elvárható egy ún. pandémiás/folytonossági cselekvési terv kidolgozása. Ez a cselekvési terv foglalja össze a vírus megjelenése esetén alkalmazható intézkedéseket, adatvédelmi kockázatok mérlegelését, az esetleges üzletmenet átszervezését, illetve jelentési kötelezettséget megbetegedés vagy koronavírus fertőzöttel való érintkezés esetén.

 

  • A hatóság meghatároz tájékoztatójában egy adatkört, amelyre engedélyezi az adatok rögzítését a munkáltató által. Ezeknek az adatoknak a kezelése egyébként általános körülmények között nem megengedett. Ilyen adatoknak minősülnek – a munkavállaló által tett bejelentés esetén vagy arra az esetre, ha munkáltató megállapíthatónak véli a munkavállaló fertőzésveszélynek való kitettségét - a bejelentés időpontja, a bejelentő személyes adatai, a külföldi utazások helyszíne és időpontjai, valamint azok azonossága a munkáltatói cselekvési tervvel, az ott történő érintkezések, illetve a megtett munkáltatói intézkedések.

 

  • Fontos, hogy a fenti adatkörre kiterjedően a NAIH megengedettnek véli kérdőívek kitöltését, amennyiben a cselekvési tervben foglalt kockázatértékelést követően, a munkáltató szükségesnek és arányosnak tartja a munkavállaló magánszférához való jogának korlátozását. A hatóság a fentiek figyelembevétele mellett kiemeli, hogy a kérdőívek az érintett kórtörténetére és egészségügyi dokumentációjára kiterjedő adatok becsatolását nem írhatják elő.

 

  • A hatóság álláspontja szerint azonban nem minősül megengedett és arányos munkáltatói intézkedésnek a munkavállalókra általánosan kiterjedő, bármilyen diagnosztikai eszköz használata (pl. lázmérő), továbbá szűrővizsgálatok előírása, tehát nem lehetséges például a munkavállalóknak munkakezdés előtt a lázát mérni. Ez már a magánszférához való jog megsértését eredményezné. A munkáltató a munkavállalók bejelentése vagy más esetben kizárólag az összes körülmény mérlegelésével, kockázatértékelést követően, a megbetegedésnek fokozottan kitett munkavállalók esetén, egészségügyi szakemberek szakmai felelőssége mellett végeztethet diagnosztikai vizsgálatokat. A munkáltató azonban ezt követően is csak az eredményeket ismerheti meg, az arra vonatkozó dokumentációt nem.

 

  • Egyébként magyar jogszabályi előírásokból, valamint a GDPR rendelkezéseiből levezethető jogi kötelezettsége a munkáltatónak az egészségügyi szolgáltató felé történő bejelentési és nyilvántartási kötelezettség, amely a fertőző betegekre és a fertőzés gyanús betegekre is egyaránt vonatkozik. Ennek az előírásnak a munkavállalónak meg kell felelnie, tehát ilyen adatokat jogosultak továbbítani az egészségügyi szolgáltató felé.

 

  • A NAIH kifejti továbbá, hogy a jóhiszeműség és tisztesség követelményéből adódóan a foglalkoztatottaknak tájékoztatniuk kell munkáltatójukat a velük munkavégzés során kapcsolatba kerülő harmadik személyeket ért egészségügyi vagy egyéb kockázatokról. A hatóság harmadik személyekre vonatkozóan megállapította továbbá (ügyfelek, munkahely egyéb látogatói), hogy munkáltatói cselekvési tervnek ki kell térnie és gondoskodnia kell részletes tájékoztatóról vagy felhívásról a koronavírusra vonatkozóan, harmadik személyek részére is.

 

  • Végezetül a hatóság leszögezi, hogy a fent megfogalmazott előírásokat a munkáltatóknak és minden érintettnek be kell tartania, ugyanis azok be nem tartása bűncselekmény elkövetésének minősülnek. Bűncselekményt követ el az, aki nem veti alá magát az illetékes szervezet által elrendelt járványügyi intézkedéseknek, továbbá azon személyek büntetőjogi felelőssége is megállapítható, akik szándékos magatartásuk miatt megfertőznek valakit.

A NAIH tájékoztatóját figyelembe véve javasoljuk egy részletesen kidolgozott járványügyi cselekvési terv és tájékoztató kidolgozását a munkahelyeken. A világjárvány okozta helyzetre tekintettel azonban a legfontosabb dolgunk a megelőzés. Fokozott figyelemmel és elővigyázatossággal járjunk el, figyeljünk oda magunkra és környezetünkre egyaránt.

Kérdése van?
Írjon nekünk

adatvédelmi szabályzatot

1117 Budapest, Alíz u. 1.
Office Garden A épület 5. emelet

Laworld Opten