act legal covers all major European business centres.
Budapest • Amsterdam • Bratislava • Bucharest • Frankfurt • Madrid • Milan • Prague • Vienna • Warsaw


Meet us at www.actlegal.com

AZ ÉV VÉGÉIG ÁTMENETI SZABÁLYOK VONATKOZNAK A JOGI SZEMÉLYEKRE | TESTVÉREK KÖZÖTTI VAGYONMOZGÁS ILLETÉKKEDVEZMÉNYE

 

A koronavírus miatti veszélyhelyzettel együtt 2020. június 18-án számtalan rendkívüli jogrendben meghozott intézkedés is megszűnt és lassan kezd visszatérni az élet a rendes kerékvágásba. Azonban a jogi személyek vonatkozásában 2020. december 31. napjáig bizonyos speciális, átmeneti szabályok alkalmazandók a veszélyhelyzet megszűnésével kapcsolatos salátatörvény alapján.

Az átmeneti szabályok a Ptk. általános szabályaitól való eltérésből adódnak a salátatörvényben meghatározott körben. Ezek a rendelkezések - a járványügyi előírásokra tekintettel - a személyes érintkezések kizárására törekszenek és a társaságok zavartalan működését hivatottak elősegíteni.

Az egyik legfontosabb szabály, hogy a jogi személy döntéshozó szervének (így pl.: egy Kft. taggyűlésének) az ülése a tag elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével történő részvételével is megtartható, vagy határozathozatalára az ügyvezetés kezdeményezésére ülés tartása nélkül is sor kerülhet. Tehát a személyes kontaktust elkerülendő, akkor is eljárhat a döntéshozó szerv a tagok fizikai jelenléte nélkül, amennyiben a jogi személy létesítő okirata e lehetőségekről és annak feltételeiről nem rendelkezik.

Amennyiben a tagok személyes jelenléte nélkül zajlik a döntéshozatal, abban az esetben sem kerülhető el a napirendre vonatkozó részletes tájékoztatás, valamint a határozat tervezetének megküldése.

Ha az ülés megtartása elektronikus hírközlő eszköz útján történik (pl.: Skype, vagy Microsoft Teams), akkor az ügyvezetésnek meg kell határoznia az ülés tartására használt programot, valamint a résztvevők azonosításának módját is.

Ha pedig ülés tartása nélkül kerül sor a döntéshozatalra, akkor a tagoknak legalább 8 napot kell biztosítani a szavazataik megküldésére.

Jelentős könnyebbség, hogy a jogi személy szervei az írásbeli jognyilatkozatokat akár a tag e-mail címére is megküldhetik, ahogy a tagok is közölhetik a jogi személlyel kapcsolatos jognyilatkozataikat e-mailben a jogi személlyel.

A fenti szabályok ugyan csak átmeneti jelleggel, az év végéig érvényesülnek, de a jogi személy létesítő okiratának megfelelő módosításával akár 2021. január 1-től is lehet biztosítani pl.: az elektronikus hírközlő eszköz használatával történő döntéshozatalt. A cégek kezében tehát ott a lehetőség, hogy a járvány tapasztalataiból tanulva lépéseket tegyenek a céges döntéshozatal egyszerűsítése, illetve digitalizációja felé.

Kedvezően módosul az illetéktörvény a testvérek közötti vagyonmozgás tekintetében 2020. július 08. napjával.

A módosítás szerint mentes lesz az öröklési és az ajándékozási illeték alól az örökhagyó testvére által megszerzett örökrész, illetve az ajándékozó testvére által megszerzett ajándék.

Kérdése van?
Írjon nekünk

adatvédelmi szabályzatot

1117 Budapest, Alíz u. 1.
Office Garden A épület 5. emelet

Laworld Opten