act legal covers all major European business centres.
Budapest • Amsterdam • Bratislava • Bucharest • Frankfurt • Madrid • Milan • Prague • Vienna • Warsaw


Meet us at www.actlegal.com

HIVATKOZHATUNK-E VIS MAIOR HELYZETRE A KORONAVÍRUS JÁRVÁNY MIATT?

 

Mi lehet vis maior?

A vis maiort, bár gyakran hivatkozunk rá nem csak a közbeszédben, de a jogi ügyeinkkel kapcsolatban is, nem definiálja a Polgári Törvénykönyv. Ennek ellenére a jog által is ismert és alkalmazott fogalom, emberi erővel el nem hárítható, ellenállhatatlan erőt jelent, valamit, ami rajtunk kívül áll, hatni nem tudunk rá, de befolyásolja életünket. Mint a koronavírus világjárvány? Ezt a kérdést vizsgáljuk röviden.

A legtöbbször azért hivatkozunk vis maior helyzetre, hogy mentesüljünk valamilyen kötelezettség alól, akár csak időlegesen is. Ehhez azonban jogi értelemben kell vis maior helyzetnek fennállnia, amelyhez nem elegendő, hogy az ellenőrzési körünkön kívüli a hivatkozott körülmény.

A bíróságok meglehetősen szigorúan vizsgálják a vis maior helyzetre való hivatkozást, még a 2008-as gazdasági világválságot sem fogadták el általánosságban vis maiornak. A bíróságok szerint ennek elismeréséhez ugyanis nemcsak olyan körülmény kell, amely a vállalkozáson kívül álló esemény, amelynek következményei a gazdasági versenyben résztvevő vállalkozásokat azonos mértékben és azonos módon sújtja, de az is feltétel, hogy közvetlenül akadályozza az erre hivatkozót a szerződéses kötelezettségei teljesítésében. Azaz nem maga a koronavírus járvány lehet az elháríthatatlan ok, hanem az annak hatásaként jelentkező valamely esemény, mint például a termelésnek helyt adó létesítmény hatósági lezárása.

A bíróságok az egyébként nem túl nagyszámú ilyen ügyben azt is rendszeresen hangsúlyozták, hogy a gazdasági körülmények akár drasztikus megváltozása is az üzleti kockázat része, azaz akár egy járvány kiváltotta gazdasági válság, akár a szerződést közelebbről érintő adott piaci helyzet változása sem ad alapot önmagában a vis maior helyzetre való hivatkozásra. A bíróságok szerint a piaci viszonyok között a gazdasági körülmények akár drasztikus megváltozása is az üzleti kockázatba tartozik, függetlenül attól, hogy mi váltotta ki. Ezen körülmény fokozottan érvényesül a professzionális gazdasági szereplőkkel szemben. Olyan bírósági indokolással is találkozhatunk, amelyben a bíróság lényegében az adott piac teljes összeomlását követelte volna meg minimumfeltételként, mivel csak ezt tekintette a szerződéskötéskor az ésszerű kockázatvállalás körében figyelembe nem vehető, előre nem látható körülménynek.

Tehát, vis maior helyzet csak akkor állapítható meg, ha annak alapvető akadályozó képessége van a szerződés teljesíthetőségére nézve, vagyis a szerződés fő tárgyát illetően akadályozza a feleket a teljesítésben, és nem csak valamely részszolgáltatásban. Ezért véleményünk szerint a koronavírus járvány miatt Magyarországon a mai napig kialakult helyzet, a koronavírus okozta keresletcsökkenés miatt elmaradó bevételek, azaz a fizetőképesség romlása jellemzően nem tekinthető egyelőre olyan körülménynek, amely objektív módon akadályozná a szerződések teljesítését.

 

Mit érhetnénk el azzal, ha a vis maior helyzetre alapos okkal hivatkoznánk?

Remélve, hogy erre nem fog sor kerülni, de mégis vizsgáljuk meg, mi lenne a koronavírus miatti tényleges vis maior helyzet következménye például egy bérleti szerződésünkre nézve.

Sajnos tévesen az él a köztudatban, hogy a vis maior a szerződés egyes szolgáltatásai részben vagy egészben, átmenetileg történő felfüggeszthetősége, csökkenthetősége előtt nyithat utat, azonban ezzel szemben a szerződés lehetetlenülés miatti megszűnését eredményezi. Vagyis nem a fizetendő bérleti díj mérséklése körében lehetne rá hivatkozni, hanem a szerződés teljesítésének lehetetlenné válása körében, amely miatt a bérleti szerződésünk a feleknek fel nem róható okból megszűnne, és már csak egy teendőnk maradna, az elszámolás egymással. Arra tehát a vis maiorra hivatkozással sincsen lehetőség, hogy a bérleti díj fizetése alól mentesüljünk. Sőt, később még bánhatjuk döntésünket, hiszen közel sem biztos, hogy a megszűnt bérleti szerződést a vis maior helyzet után újra tudjuk kötni volt üzleti partnerünkkel.

Annak persze nincs jogi akadálya, hogy a szerződésünk a lehetetlenülés miatti megszűnés helyett a vis maior helyzet kezelésére vonatkozó eltérő részletszabályokat tartalmazzon, például, hogy az nem okozza a szerződés megszűnését, hanem a tartamára a felek felfüggesztik a szolgáltatásokat, majd folytatják az együttműködést szerződés szerint, ha elmúlt a vis maior helyzet. A szerződésekben a megszűnés helyetti eltérő jogkövetkezmények részletesen kidolgozhatók.

Kérdése van?
Írjon nekünk

adatvédelmi szabályzatot

1117 Budapest, Alíz u. 1.
Office Garden A épület 5. emelet

Laworld Opten