act legal covers all major European business centres.
Budapest • Amsterdam • Bratislava • Brussels • Frankfurt • Madrid • Paris • Prague • Vienna • Warsaw


Meet us at www.actlegal.com

Jelentős változások a munkahelyi adatkezelésben

A jogrendszeri koherencia fenntartása érdekében vált szükségessé az ágazati törvények – GDPR előírásaival összeegyeztethető – kiigazítása, amely szám szerint összesen 86 jogszabályt érint, ezek közül is talán minden ágazati szektort érintő változásokat hozott a Munka Törvénykönyvének módosítása.

 A 2019. április 1-jén elfogadott törvénymódosító „csomag” számos, a munkaviszonyra vonatkozó szabályt érint, melyek közül az alábbiakban összefoglaljuk a legfontosabbakat:

1. Szigorodik az alkalmassági vizsgálat alkalmazásának lehetősége

Alkalmassági vizsgálat a módosítás értelmében kizárólag munkaviszonyra vonatkozó szabály előírása, vagy munkaviszonyra vonatkozó szabályban (kollektív szerződésben, üzemi megállapodásban) meghatározott jog gyakorlása, kötelezettség teljesítése érdekében végeztethető.

Megjegyezzük, hogy itt elsősorban a pszichológiai vagy egyéb személyiség-feltérképezést végző vizsgálatok és nem az egyébként is kötelező egészségügyi vizsgálatok előírása került a szabályozás kereszttüzébe.

2. A munkáltató által biztosított munkavégzési eszköz ellenőrzése

Szemléletváltozás következett be a munkavállaló részére biztosított információtechnológiai, számítástechnikai eszközök munkáltatói ellenőrzése körében. A korábbi szabályozás szerint a munkavállaló korlátozás nélkül használhatta magáncélra a „céges” laptop-ot vagy telefont, az új szabályozás azonban új megközelítésként azt rögzíti, hogy a munkavállalók a munkavégzési eszközöket kizárólag a munkavégzéssel összefüggésben használhatják. Lényeges, hogy ez abban az esetben is irányadó lesz, amikor a munkavállaló munkavégzés céljából saját számítástechnikai eszközét használja. Megjegyezzük, hogy a törvény továbbra is lehetővé teszi a korábbi „gyakorlatot” azzal, hogy kimondja, a felek eltérően megállapodhatnak a munkavégzési eszközök használata tekintetében, azaz a magáncélú használat továbbra is megengedett, ennek kereteit azonban a feleknek külön megállapodásban kell rendezniük.

Az új megközelítés alapján használatba adott munkavégzési eszközök ellenőrzése során várhatóan csökken annak a kockázata, hogy a munkáltató a munkavállaló privát, magáncélú adatait, iratait megismeri, amellyel korábban a munkáltató könnyen adatvédelmi jogsértést követhetett el. A jogalkotók gondoltak arra az esetre is, amennyiben a munkavállaló a törvényi előírások ellenére mégis tárol magáncélú személyes adatot a részére átadott munkavégzési eszközön. A jogszabály ugyanis kimondja, hogy a munkáltatói ellenőrzés kizárólag addig terjedhet, amíg az adat magáncélú jellege megállapítható.

3. A munkáltató technikai eszköz útján is ellenőrizheti a munkavállalóit

A munkavállaló a munkaviszonnyal összefüggő magatartása körében ellenőrizhető. Ennek keretében a munkáltató technikai eszközt is alkalmazhat, erről azonban a munkavállalót előzetesen írásban köteles tájékoztatni. A munkaviszonnyal összefüggő magatartás körében ellenőrizhető különösen a munkavállaló munkára képes állapota, késése, munkavégzésének időtartama, munkájának szakszerű, személyes ellátása, munkatársakkal való együttműködése, valamint a részére biztosított munkavégzési eszközök használata is.

Technikai eszköz lehet például a beléptető kártya, valamint a videokamera alkalmazása. Hangsúlyozzuk azonban, hogy a munkavállalók ellenőrzése nem terjeszkedhet túl a törvény által megengedett mértéken, azaz az ellenőrzés továbbra sem sértheti a munkavállalók emberi méltóságának, magánszférájának tiszteletben tartásához való jogát.

4. Erkölcsi bizonyítvány kezelhető a törvényben meghatározott feltételekkel

Mind az állásra jelentkezők, mind a munkavállalók erkölcsi bizonyítványa kezelhető az új szabályozás értelmében, de csak meghatározott feltételekkel. Az adatkezelésre kizárólag annak ellenőrzése céljából kerülhet sor, hogy (1) törvény nem zárja-e ki, vagy (2) maga a munkáltató nem zárja-e ki a foglalkoztatást valamely jelentős érdeke (vagyoni, védett titokhoz fűződő) védelme céljából.

Összefoglalva megállapítható, hogy a Munka Törvénykönyvének módosítása jelentős változásokat hozott a munkahelyi adatkezelés tekintetében. Érdemes ezért minden munkáltatónak felülvizsgálnia / felülvizsgáltatnia az eddigi gyakorlatát. Megjegyezzük, hogy a változások érintik azokat a tudatos munkáltatókat is, akik a GDPR megfelelés keretében korábban már kialakították a belső dokumentációjukat, az ágazati törvényi szintű szabályozás ugyanis olyan adatvédelmi újításokat vezetett be, amely a már kialakított iratok, valamint a gyakorlat felülvizsgálatát igényli.

 

Ha további kérdése merül fel a témával kapcsolatban, esetleg konzultálni szeretne, vegye fel a kapcsolatot kollégánkkal:
dr. Sipőcz Guiditta Dalma, ügyvéd
dalma.sipocz@actlegal-bk.com
+36 1 501 5360

 

 

1117 Budapest, Alíz u. 1.
Office Garden A épület 5. emelet

Laworld Opten