act legal covers all major European business centres.
Budapest • Amsterdam • Bratislava • Brussels • Frankfurt • Madrid • Paris • Prague • Vienna • Warsaw


Meet us at www.actlegal.com

MUNKAJOGI KÉRDÉSEK

 

Közeledik május 1., így a jelenlegi veszélyhelyzetben gyakran felmerülő munkajogi kérdéseknek és tévhiteknek járunk utána a munka ünnepe apropóján.

 

Ha visszaesett a cég árbevétele a koronavírus okozta válság miatt, akkor lehet csökkenteni a munkavállalók fizetését vagy akár más munkakörben is lehet foglalkoztatni őket?

A munkáltató egyoldalú döntésével nem csökkentheti a munkavállalók bérét és a munkakörüket sem változtathatja meg. A Munka Törvénykönyve alapján ugyanis a munkaszerződésben a feleknek meg kell állapodniuk a munkavállaló alapbérében és munkakörében. Éppen ezért csak a felek közös megegyezésével módosítható a munkabér és a munkakör. Tehát a fizetés csökkentésére vagy a munkakör megváltoztatására a munkaszerződés módosításával kerülhet sor, amelyhez a felek egyetértése szükséges.

Ha nem csökkenthető a fizetés és nem módosítható a munkakör egyoldalúan, akkor hogy tud megválni a munkáltató a létszámfelettivé vált munkavállalótól?

A munkaviszonyt a munkáltató felmondással szüntetheti meg, amely egyoldalú aktus, vagyis nem igényli a felek megegyezését. Amennyiben a felek meg tudnak egyezni a munkaviszony megszüntetéséről, úgy közös megegyezéssel rendezhetik az elválást. Tehát a munkaviszony megszüntetésének szabályai nem módosultak a koronavírusra tekintettel, változatlanul közös megegyezéssel, vagy felmondással szüntethető meg a munkaviszony, ha a munkavállalónak nem biztosítható munka.

A felmondás indoka lehet a koronavírus?

A munkáltató köteles indokolni a felmondását és a Munka Törvénykönyve megköveteli, hogy az indokolásból a megszüntetés oka világosan derüljön ki. Ennek a követelménynek nem felel meg, ha csupán annyi szerepel a felmondás indokolásában, hogy „a felmondásra a koronavírus miatt kerül sor.”

A felmondás indoka ebben az esetben a munkáltató működésével összefüggő ok lesz, vagyis a koronavírus miatti bevételcsökkenés és az emiatt végrehajtott létszámcsökkentés és / vagy átszervezés. Ezeknek azonban az indokolásból ki kell tűnnie, amelynek világosnak, valósnak és okszerűnek kell lennie.

Természetesen egy esetleges munkaügyi perben a munkáltatónak kell bizonyítania a bevételcsökkenés tényét és azt, hogy ennek következtében ténylegesen megtörtént a munkavállalói létszám csökkentése, illetve a munkafolyamatok átszervezése. Tehát jogellenes lesz a felmondás, ha a létszámcsökkentésre hivatkozással elküldött munkavállaló helyett ugyanarra a munkakörre más munkavállalót vesznek fel a felmondást követően.

Ha a munkaviszony megszüntetésére vonatkozó szabályok nem változtak, akkor mi változott a koronavírus miatt?

Ugyan a Munka Törvénykönyve 2020. január 1. óta nem változott, azonban a kormány - a koronavírusra tekintettel - a törvény bizonyos szabályaitól való eltérést tett lehetővé a veszélyhelyzet megszűnését követő harminc napig. Így pl.: a munkáltató a munkavállaló számára az otthoni munkavégzést és a távmunkavégzést egyoldalúan elrendelheti, de a kormányrendelet megadja a lehetőséget arra is a munkaviszony alanyainak, hogy a Munka Törvénykönyve szabályaitól külön megállapodásban eltérjenek.

Kérdése van?
Írjon nekünk

adatvédelmi szabályzatot

1117 Budapest, Alíz u. 1.
Office Garden A épület 5. emelet

Laworld Opten