act legal covers all major European business centres.
Budapest • Amsterdam • Bratislava • Bucharest • Frankfurt • Madrid • Milan • Prague • Vienna • Warsaw


Meet us at www.actlegal.com

SÁVOS GARANCIA? DRASZTIKUS VÁLTOZÁSOK A FOGYASZTÓVÉDELMI SZABÁLYOZÁSBAN

 

Jövő év elejétől fontos változások lépnek életbe a fogyasztóvédelem területén. Módosul az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállás feltételeit szabályozó kormányrendelet, valamint a fogyasztói szerződéssel eladott dolgokra vonatkozó igényérvényesítés eljárási szabályait meghatározó miniszteri rendelet is. Az új rendeletek bevezetése a fogyasztóvédelmi eljárások és jogsértések megsokszorozódott száma miatt vált indokolttá.

Sávos garancia, bővülő termékcsoport

A legfontosabb változás kétségkívül az, hogy a jelenlegi, egységesen egy éves kötelező jótállást előíró rendelkezést, az adott termék eladási árához igazodó, sávos szabályozás váltja fel. Eszerint az első kategóriába tartoznak azok a termékek, amelyek eladási ára a 10 000 forintot eléri, de 100 000 forintot nem haladja meg; ezen termékek kötelező jótállása továbbra is egy év. A második kategória a 100 000 és 250 000 forint közötti értékű termékeket öleli fel, amelyekre az új jogszabály két év kötelező jótállást ír elő. Ha pedig egy termék eladási ára a 250 000 forintot is meghaladja, akkor a kormányrendelet minimum három év garanciát követel meg.

Kérdésként vetődhet fel, hogy milyen termékekre terjed ki a kormányrendelet hatálya. Rögzíteni szükséges, hogy a használt termékekre a hatályos és az új szabályozás sem terjed ki, a kötelező jótállás kizárólag az új termékek tekintetében értelmezhető. A jogszabály melléklete tartalmaz egy a kereskedelmi forgalomban kapható szinte valamennyi típusú árura kiterjedő felsorolást, amely a termékek legkülönfélébb csoportjait fedi le: a teljesség igénye nélkül a háztartási, valamint gázkészülékektől kezdve, a különböző kerti gépeken és szerszámokon át, egészen a közlekedési és egészségmegőrző termékekig. A termékcsoport a jelenlegi módosítás keretében a 10 ezer forintot meghaladó értékű riasztókészülékkel, nyílászárókkal, valamint napelemes rendszerekkel bővül, amely termékekre tehát a fentiekben ismertetett sávok szerint vonatkozik majd kötelező jótállás.

E-jótállási jegy

Fontos újításként bevezetésre kerül az elektronikus jótállási jegy is (e-jótállási jegy). Az e-jótállási jegy kiállítása és fogyasztó részére történő átadása egy lehetőség a vállalkozások számára.

Fontos megemlíteni, hogy akár a fogyasztó részére elektronikusan átadott számla is funkcionálhat jótállási jegyként, feltéve, hogy annak tartalma megfelel a kormányrendelet jótállási jegyre vonatkozó előírásainak is. E-jótállási jegy alkalmazása esetén a vállalkozás a jótállási jegy elektronikus úton való átadására legkésőbb a termék átadását vagy üzembe helyezését követő napon köteles.

Alternatív technikai megoldást is kínál az új szabályozás: az e-jótállási jegyet nem szükséges elektronikus dokumentumként közvetlenül megküldeni a fogyasztó részére; elegendő egy elérési linket biztosítani a fogyasztónak, ekkor azonban a jótállási idő végéig biztosítani kell az elektronikus jótállási jegy letölthetőségét. Ha az e-jótállási jegy alkalmazásával, megküldésével, rendelkezésre bocsátásával kapcsolatban bármilyen vita merül fel a felek között, a bizonyítási kötelezettség a vállalkozást terheli arra vonatkozóan, hogy a szabályok betartásával járt el.

Az igényérvényesítés menetét érintő változások

Változik a javítást és cserét lefedő garanciális ügyintézés is. Az új szabályozás szerint „a vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a 15 napot meghaladja, akkor a vállalkozás a fogyasztót tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról.”  A módosítás mögött meghúzódó jogalkotói megfontolás egyértelmű: a kijavításnak és a cserének a 15 napon belüli elvégzése mellett fontos elvárás az is, hogy a fogyasztó megfelelő tájékoztatást kapjon arról, hogy mikor használhatja újra a megvásárolt terméket.

Lényeges újdonság, hogy amennyiben a garancia időartama alatt, a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során a vállalkozás részéről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha pedig cserére nincs lehetőség, akkor a vállalkozás köteles a vételárat visszautalni a jelzett határidőn belül.

Zárásként egy szintén az igényérvényesítéshez kapcsolódó fontos változás: a fogyasztó ezentúl a kijavítás iránti igényét választása szerint a vállalkozás székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén és a vállalkozás által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti.

 

 

Kérdése van?
Írjon nekünk

adatvédelmi szabályzatot

1117 Budapest, Alíz u. 1.
Office Garden A épület 5. emelet

Laworld Opten