act legal covers all major European business centres.
Budapest • Amsterdam • Bratislava • Bucharest • Frankfurt • Madrid • Milan • Prague • Vienna • Warsaw


Meet us at www.actlegal.com

Új lehetőség a vállalkozások pénzügyi helyreállítására: a reorganizációs eljárás

 

A pénzügyi nehézségekkel küzdő vállalkozások 2021. május 22-ig reorganizációs eljárást, egy új típusú a stabil fizetőképesség helyreállítását célzó eljárást indíthatnak, amelyre a 2021. április 17-én hatályba lépett kormányrendelet biztosít lehetőséget átmeneti jelleggel.

A fenyegető fizetésképtelenségben lévő, magyarországi székhellyel rendelkező vállalkozások által kezdeményezhető eljárás célja a vállalkozások vagyoni, pénzügyi és fizetőképességi helyzetének javítása, és ezzel továbbműködésének biztosítása. Fenyegető fizetésképteleség akkor áll fenn, ha a vállalkozás vezetői előre látják, vagy az elvárható gondosság mellett látniuk kell, hogy a vállalkozás nem lesz képes kielégíteni a fennálló kötelezettségeket azok esedékességekor.

Bizonyos, a kormányrendeletben részletesen felsorolt esetekben nincs lehetőség reorganizáció kezdeményezésére. Ilyen kivétel többek között, ha a vállalkozás végelszámolás vagy csődeljárás, felszámolási eljárás, kényszertörlési eljárás alatt áll, illetve, ha már a megelőző egy évben reorganizációs eljárás alatt állt.

Az eljárás megindításáról a vállalkozás döntéshozó szerve határozhat, azt követően kérelmet kell benyújtania a bírósághoz. Ezután egy reorganizációs szakértő megvizsgálja a vállalkozást, és ha megállapítja, hogy az alkalmas az eljárás lefolytatására, a bíróság 90 napra a csődtörvény szerinti ideiglenes fizetési haladék szabályaira épülő moratóriumot rendel el. A moratórium a lejárta előtt is megszüntethető, például akkor, ha a vállalkozás nem működik együtt a szakértővel.

Kiemelendő következménye az eljárás megindításának, hogy az eljárásra hivatkozással nem függeszthető fel a még nem teljesített szerződések teljesítése, a szerződéseket felmondani nem lehet, a vállalkozással szerződő felek pedig nem módosíthatják egyoldalúan a szerződéseiket a vállalkozásra nézve kedvezőtlen feltételekkel.

A hitelezők általi jóváhagyásra előkészítendő reorganizációs terv elkészítéséhez a reorganizációs szakértő - akinek a közreműködése a kötelező - áttekinti a vállalkozás vagyoni és pénzügyi helyzetét, valamint részt vesz a terv hitelezőkkel történő egyeztetésében is.

A reorganizációs tervben bármely intézkedésnek helye lehet, amely a vállalkozás pénzügyi helyreállítását célozza: a hitelezők adhatnak a vállalkozásnak fizetési kedvezményt, vagy részben le is mondhatnak követelésükről. A reorganizációs terv végrehajtásának kötelezően meghatározandó határideje nem lehet hosszabb, mint két év.

A hitelezők által jóváhagyott reorganizációs tervet később a bíróság is jóváhagyja, az eljárást pedig befejezetté nyilvánítja.

Ha a szakértő a véleményében azt állapítja meg, hogy a reorganizációs terv végrehajtása nem lesz alkalmas a vállalkozás működőképességének és fizetőképességének helyreállítására vagy megóvására, akkor a bíróság a terv jóváhagyását végzéssel megtagadja.

A vállalkozások dönthetnek úgy is, hogy nyilvános reorganizációs eljárást kívánnak megindítani. Ennek részeként a vállalkozás vagyonának leválasztására is lehetőség van. Ennek során a vállalkozás gazdasági tevékenységének folytatására alkalmas része működő termelési egységként kerül működtetésre oly módon, hogy kiválással olyan gazdasági társaság jön létre, amelyben fennálló társasági részesedés - a reorganizációs terv részeként - a reorganizációs eljárás alatt kerül értékesítésre, valamint a reorganizációs terv részeként kerül sor az értékesítési bevétel felhasználására is. Ezen kívül fontos különbség még, hogy a nyilvános eljárásban készített reorganizációs terv a hitelezők által jóváhagyottnak minősül akkor is, ha a vállalkozás a szavazati joggal rendelkező hitelezők 60%-ának szavazatát megkapta, azzal, hogy egy hitelező sem kaphat a tőkekövetelésének 60%-ánál alacsonyabb kielégítést.

A jogszabály 2021. május 23-án hatályát veszti, de ha a hatályvesztés napjáig az eljárás megindítása iránti kérelmet a bírósághoz benyújtották, akkor a rendelet 2021. május 22. napján hatályos rendelkezéseinek az alkalmazásával a reorganizáció a hatályvesztést követően lefolytatható.

Kérdése van?
Írjon nekünk

adatvédelmi szabályzatot

1117 Budapest, Alíz u. 1.
Office Garden A épület 5. emelet

Laworld Opten