act legal covers all major European business centres.
Budapest • Amsterdam • Bratislava • Bucharest • Frankfurt • Madrid • Milan • Prague • Vienna • Warsaw


Meet us at www.actlegal.com

Újból változnak a taggyűlések és közgyűlések megtartásának szabályai

 

Korábbi cikkeinkben már részletesen bemutattuk a jogi személyek veszélyhelyzet alatti döntéshozatalára vonatkozó szabályokat, amelyek 2021. június 1-től újból módosultak. A legfontosabb változásokat a következőkben ismertetjük.

Újból meg lehet tartani a döntéshozó szerv ülését a tagok személyes részvétele mellett, azonban továbbra is lehetőség van arra, hogy az ülésen a tagok elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével vegyenek részt, illetve arra is, hogy az ügyvezetés kezdeményezése alapján ülés tartása nélkül kerüljön sor a határozathozatalra. A személyes részvételt mellőző lehetőségeket különösen akkor kell alkalmazni, ha az ülés megtartása a járványügyi korlátozások miatt előreláthatóan nem lehetséges a tagok teljes létszámban való személyes megjelenése mellett, vagy az egészségügyi kockázat a személyes részvétel mellőzésével csökkenthető.

A jogi személynek legkésőbb 2021. október 15. napjáig rendkívüli döntéshozó szervi ülést kell összehívnia, ha 2021. június 1-ig az ügyvezetése a döntéshozó szerv hatáskörébe tartozó ügyben határozott. Az ülésen a döntéshozó szervnek lehetősége van megváltoztatni vagy hatályon kívül helyezni az ügyvezetés által meghozott határozatot, de ez nem érinti a döntéshozó szerv határozatát megelőzően keletkezett jogokat és kötelezettségeket.

A rendkívüli ülésen döntést kell hozni korlátolt felelősségű társaság esetén a taggyűlés, részvénytársaság esetén pedig a közgyűlés kötelező összehívásával, illetve a törzstőke vagy az alaptőke kötelező leszállításával kapcsolatban szükséges intézkedések meghozataláról is, ha annak a feltételei egyébként fennállnak.

A rendkívüli döntéshozó ülés napirendjére kell tűzni a jogi személy vezető tisztségviselőjének vagy testületi szerve tagjának, valamint az állandó könyvvizsgálójának   2021. június 1-ig megszűnt megbízatása miatti intézkedést is, ha ezekről a jogi személy még nem határozott vagy határozhatott eddig. A döntéshozó szerv határozathozataláig, de legfeljebb 2021. október 15. napjáig a fent felsorolt személyek megbízatása fennmarad, kivéve, ha őket a legfőbb szerv visszahívta, illetőleg, ha velük szemben kizáró vagy összeférhetetlenségi ok merült fel. A személyek halála esetén a mandátumuk sem maradhat fenn, ezen a módosított átmeneti szabályok sem változtatnak.

Abban az esetben, ha az előző bekezdésben felsorolt személyek megbízatása 2021. június 1. napját követően, de legkésőbb augusztus 1. napján szűnik meg, és a rendkívüli döntéshozó szervi ülés összehívása nem kötelező, a jogi személy köteles a megszűnt megbízatás miatt szükséges döntés meghozatala érdekében a döntéshozó szervének ülését összehívni legkésőbb 2021. október 15. napjára. A személy megbízatása – a korábban említett eseteket kivéve – a döntéshozó szerv határozatában foglalt időpontig, de legfeljebb 2021. október 15. napjáig fennmarad.

Kérdése van?
Írjon nekünk

adatvédelmi szabályzatot

1117 Budapest, Alíz u. 1.
Office Garden A épület 5. emelet

Laworld Opten