act legal covers all major European business centres.
Budapest • Amsterdam • Bratislava • Bucharest • Frankfurt • Madrid • Milan • Prague • Vienna • Warsaw


Meet us at www.actlegal.com

Változnak A Gazdasági Társaságokra Vonatkozó Eljárási Szabályok

 

A jelenleg is érvényben lévő veszélyhelyzet alatt a csőd- és felszámolási eljárásra, valamint a cégnyilvánosságra és cégeljárásra vonatkozó egyes szabályok ideiglenesen módosításra kerültek.

 

Mekkora követelés esetén kezdeményezhető felszámolás?

Az adóssal szembeni felszámolási eljárás megindításához az adóssal szembeni követelésnek el kell érnie azt a minimális, törvényileg meghatározott összeget, amelyet a jogalkotó a felszámolási eljárás megindításához kritériumként rendelt. Az előbbiekben említett minimális összeghatár, amelynek fennállása esetén elrendelheti a bíróság a felszámolási eljárás megindítását, a veszélyhelyzet ideje alatt megemelésre került. A korábbi 200.000,- Ft értékhatár helyett akkor nyújtható be az adós felszámolása iránti kérelem, ha a követelés összege (kamatok és járulékok nélkül számítva) meghaladja a 400.000,- Ft-ot.

 

Melyek a prioritást élvező gazdasági társaságok?

A kiemelt jelentőségű gazdasági társaságok kivételes helyzetét a csőd- és felszámolási eljárásról szóló törvény egyes rendelkezései szabályozzák. A vonatkozó szabály szerint a Kormány rendeletben stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetnek minősíthet egy, erre megfelelőnek tartott gazdasági társaságot. A veszélyhelyzet ideje alatt az arra vonatkozó külön rendelet kiadása nélkül automatikusan alkalmazni kell a stratégiailag kiemelt társaságra vonatkozó szabályokat abban az esetben, ha az állam részesedéssel rendelkezik az adott társaságban.

 

Továbbá a fentebb már említett, kiemelt gazdasági jelentőségre vonatkozó törvényi feltételek is ideiglenesen kibővítésre kerültek. Ennek alapján a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításában részt vevő megrendelők, fővállalkozók vagy alvállalkozók is e körbe tartozhatnak. Mindezek mellett a közfeladatot ellátó szervezeteket és a nemzetgazdaság stabilitása szempontjából kiemelt jelentőséggel bíró tevékenységű szervezeteket is kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté nyilváníthatja a Kormány.

 

Az eltérések alkalmazásának időtartama

A csőd- és felszámolási eljárás, valamint a cégnyilvánosság, a bírósági cégeljárás, illetve végelszámolás szabályainak eltérő rendelkezéseit 2021. április 17. napjától kell alkalmazni a rendelet tartalma szerint 2021. május 23. napjáig, amely napon a rendelet hatályát veszti.

Kérdése van?
Írjon nekünk

adatvédelmi szabályzatot

1117 Budapest, Alíz u. 1.
Office Garden A épület 5. emelet

Laworld Opten