act legal covers all major European business centres.
Budapest • Amsterdam • Bratislava • Brussels • Frankfurt • Madrid • Paris • Prague • Vienna • Warsaw


Meet us at www.actlegal.com

IT, adatvédelem és compliance

IT, adatvédelem és compliance

Az Európai Unió adatvédelmi rendeletének megszületése, és tagállami implementációja óta egyre kiemeltebb figyelmet kap az adatvédelem területe, amellyel kapcsolatos kérdésekben irodánk rendszeresen nyújt jogi tanácsot, illetve kínál a gyakorlatban alkalmazható megoldásokat. Az adatvédelmi jog az egyik legdinamikusabban fejlődő jogterület, amely újabb és újabb kihívások elé állítja a jogkereső közönséget. Ügyvédi irodánk munkatársai azonban felkészülten és otthonosan mozognak a GDPR rendelkezéseinek gyakorlati alkalmazása terén.

Irodánk hatékony és projektszintű megoldási lehetőségeket kínál az új jogszabályi kereteknek való megfelelés kapcsán a gazdasági élet szereplőinek. Ennek keretében folyamatosan átvilágítjuk ügyfeleink adatkezelési, adatfeldolgozási folyamatait, javaslatokat teszünk és segítséget nyújtunk az egyes folyamatokat érintő változtatások ledokumentálásában és lebonyolításában.

Az adatvédelmi auditok lefolytatása keretében nemcsak abban nyújtunk segítséget, hogy ügyfeleink működését a GDPR-nak való megfelelés tekintetében támogassuk, az utógondozásra is kiemelt figyelmet fordítunk. A GDPR-nak való megfelelés kialakítását követően is támogatjuk ügyfeleink működését abban, hogy az adatkezelési, adatfeldolgozói folyamataik folyamatosan megfeleljenek a GDPR rendelkezéseinek. 


Az adatvédelmi munkacsoport jogászai rendszeresen foglalkoznak a munkaviszonnyal kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi kérdésekkel, ideértve az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztató anyagok, szabályzatok, illetve munkaszerződéses klauzulák kidolgozását.

 

A munkaviszonnyal összefüggő adatvédelmi kérdéseken túl a Bán és Karika Ügyvédi Társulás számottevő tapasztalattal rendelkezik a gazdasági élet szereplőit érintő kereskedelmi szerződések adatvédelmi rendelkezéseknek megfelelő kialakítása terén, illetve a peres én nemperes hatósági eljárásokban történő jogi képviselet ellátásában.

Szakterületeink

1117 Budapest, Alíz u. 1.
Office Garden A épület 5. emelet

Laworld Opten HVCA